[HOMEPAGE] 

  
 

Provincieraad Oost-Vlaanderen
De provincieraad is een provinciaal parlement dat de grote beleidsopties vastlegt in aangelegenheden van provinciaal belang: cultuur, milieu, welzijn, gezondheid, provinciaal onderwijs, toerisme, economie, leefmilieu,... De raad verwezenlijkt dat beleid door initiatieven van derden te steunen en door eigen initiatieven te nemen.

Het aantal provincieraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Met iets meer dan 1.350.000 inwoners telt Oost-Vlaanderen 84 raadsleden. Zij worden via rechtstreekse verkiezingen aangeduid door de kiesgerechtigde Oost-Vlamingen. De verkiezingen worden om de zes jaar gehouden, samen met de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste verkiezingen dateren van 8 oktober 2000.

De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. De zittingen van de provincieraad worden geleid door de provincieraadsvoorzitter. De voorzitter wordt verkozen door en onder de 84 raadsleden.(© oost-vlaanderen)

 

 
provincieraad
 

    © martine verhoeve - optimized for resolution 800 x 600 - webdesign lason